Naslovnica / Blog / Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

Osnivačka prava i dužnosti u ime Republike Hrvatske obavlja Vlada Republike Hrvatske.

O fondu

Imovinu Fonda hrvatskih branitelja čine dionice, odnosno udjeli trgovačkih društava rezervirani za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji iz privatizacije pravnih osoba u vlasništvu Republike Hrvatske kao i donacije.

Po naravi fond je  otvoreni investicijski fond i nema svojstvo pravne osobe.

Djelatnost, svrha i ustroj ovog fonda regulirani su Zakonom o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, a Fond ima i svoj Statut.

Društvo za upravljanje Fondom

Fondom hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata upravlja Intercapital Asset Management d.o.o.

Kontakt za Fond hrvatskih branitelja:

fondhb@intercapital.hr

Info telefon: 072 000 005

Radno vrijeme: 08:00 – 19:00 sati

Raspolaganje udjelima i dividendom – Fond hrvatskih branitelja

Za podnošenje zahtjeva  za prodaju udjela iz Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata ili raspolaganja dividendom potrebno se obratiti se u poslovnicu FINA-e.

Prilikom podnošenja zahtjeva potrebno je priložiti na uvid:

  • važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu kojim se dokazuje identitet člana Fonda HB,
  • podatak o OIB-u ukoliko važeća osobna iskaznica ili putovnica ne sadrže OIB,
  • karticu tekućeg ili žiro računa na koji želite da Vam se isplate sredstva ukoliko nećete preuzeti sredstva po isplati u gotovini u poslovnici FINA-e.

Gotovinska isplata moguća je isključivo vlasniku udjela, osobno.

Raspodjela dobiti -Fond hrvatskih branitelja

Neto dobit od ulaganja dijelit će se članovima Fonda sukladno veličini njihovih udjela, do trećine neto dobiti od ulaganja Fonda. Trećina neto dobiti od ulaganja namijenjena je za razvojne socijalne i humanitarne mjere u svrhu poboljšanja statusa hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji. Trećina neto dobiti od ulaganja reinvestira se u Fond.

Socijalne i humanitarne mjere – Fond hrvatskih branitelja

Informacije o stipendijama i školarinama možete pronaći na Središnjem državnom portalu u temi
Stipendije i školarine.

Informacije o pomoći u slučajevima teške materijalno-financijske situacije možete pronaći na stranici
Zaklada hrvatskih branitelja.

Dokumenti

Zakon o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Izvor: ministarstvi hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/fond-hrvatskih-branitelja-iz-domovinskog-rata/808