Naslovnica / Blog / Pokop uz vojne počasti

Pokop uz vojne počasti

POKOP UZ VOJNE POČASTI

Pravo na pokop i vojne počasti imaju:
• poginuli hrvatski branitelji iz Domovinskog rata nakon ekshumacije i identifikacije
• umrli hrvatski ratni vojni invalidi (HRVI) na području Hrvatske
• umrli hrvatski branitelji na području Hrvatske.

Ministarstvo hrvatskih branitelja snosi troškove prijevoza i pogreba posmrtnih ostataka na području Hrvatske uz odavanje vojne počasti, ako obitelj pravodobno obavijesti Ministarstvo o pokopu. Navedeno pravo osigurava nadležni ured državne uprave ili Gradski ured za branitelje Grada Zagreba prema prebivalištu pokojnika izdavanjem narudžbenica za pokriće troškova u propisanom iznosu.

Popis i kontaktne podatke ureda državne uprave možete pronaći na stranici Ministarstva uprave -Uredi državne uprave po županijama https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-politicki-sustav-i-organizaciju-uprave/o-drzavnoj-upravi/ustrojstvo-drzavne-uprave-i-struktura-upravljanja/uredi-drzavne-uprave-u-zupanijama/710

Kontaktne podatke zagrebačkog Gradskog ureda za branitelje možete pronaći na stranici Grada Zagreba http://www.zagreb.hr

Gradski ured za branitelje Zagreb, Sjedište: Zagreb, Vodnikova 14 , E-mail: branitelji@zagreb.hr
Odjel za skrb hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
Tel: 610-0389, faks: 610-0386

TROŠKOVI POKOPA

Troškovi prijevoza i pokopa

U troškove prijevoza i pokopa su uključeni:
• pogrebna oprema ili oprema za kremiranje
• izvođenje propisane skladbe na solo trubi kod odavanja vojne počasti
• troškovi pokopa
• troškovi kremiranja
• prijevoz pokojnika do mjesta pokopa (unutar Hrvatske)
• vijenac od svježeg cvijeća s hrvatskim grbom kod odavanja vojne počasti
• hrvatska zastava za pokrivanje lijesa kod odavanja vojne počasti
• jedno ukopno grobno mjesto na raspoloživom grobnom polju
ako ga obitelj umrlog HRVI-ja i/ili hrvatskog branitelja nema u mjestu prebivališta i/ili mjestu pokopa ili ga jedinica područne (regionalne) samouprave ne ustupa bez naknade.

Ekshumiranim i identificiranim hrvatskim braniteljima pripada i pravo na tiskanje osmrtnica (do 30 primjeraka, sa ili bez slike) i objavljivanje obavijesti o pokopu u jednom dnevnom listu u Hrvatskoj

S obzirom na moguće izmjene u Zakonu i pravilnku Iznos troškova koji se pokrivaju provjeriti u nadležnom Uredu državne uprave po županijama ili Gradski ured za branitelje Zagreb ovisno o prebivalištu.

PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Pravo se može ostvariti organizacijom pokopa uz vojne počasti (ako obitelj želi) i izdavanjem narudžbenice ako se o smrti pravodobno izvijesti nadležno tijelo ili povratom sredstava osobi koja je platila troškove pokopa i podnijela zahtjev u roku od 90 dana od pokopa.

Obrazac zahtjeva možete preuzeti sa stranica Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/arhiva/pdf/zahtjev-za-pokop.pdf

Zahtjev za pokop hrvatskog branitelja uz vojne počasti.

Zahtjev uputite nadležnom uredu državne uprave u županiji ili Gradskom uredu za branitelje Grada Zagreba, prema mjestu prebivališta umrlog, uz sljedeću dokumentaciju:
• presliku rješenja o priznatom statusu HRVI-ja, odnosno presliku potvrde o statusu hrvatskog branitelja
• potvrdu o činjenici smrti ili smrtni list
• zamolbu/zahtjev za povrat troškova pokopa (podnosi fizička ili pravna osoba koja je platila račun)
• original računa
• presliku tekućeg računa ili štedne knjižice podnositelja zahtjeva
• presliku osobne iskaznice podnositelja zahtjeva (za fizičke osobe).

Izvor: ministarstvo hrvatskih branitelja i središnji državni portal