Naslovnica / Blog / Koordinatori u bolnicama

Koordinatori u bolnicama

Zdravstvena skrb za branitelje – Koordinatori za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji

Preuzmi: Popis koordinatora za hrvatske branitelje u bolnicama

POPIS

Ustanova Ime i prezime Funkcija u ustanovi Telefon/fax E-mail
KBC Zagreb Ivanka Babić bacc.med.techn. 091/4921 306 ivanka.babic@kbc-zagreb.hr
fax:01/2421 329
KBC Split Vojna Vladislavić med. sestra 021/556 822 cnarucivanje@kbsplit.hr
fax:021/556 098
KBC Rijeka Višnja Karaula bacc.med.techn., gl. sestra 051/407 103 poliklinika-su.gls@kbc-rijeka.hr
fax:051/407 556
KBC Osijek Terezija Ladić dipl.iur. 031/511 101 ladic.terezija@kbco.hr
fax:031/512 221
KBC “Sestre milosrdnice” Gordana Abramović med. sestra 01/378 74 01 gordana.abramovic@kbcsm.hr
fax:01/3787 401
KB Dubrava Tanja Fistrić bacc.med.techn. 01/290 2350 tfistric@kbd.hr
fax:01/290 2991
KB Merkur Ivana Gojević mag.med.techn. 01/2431 390 igojevic@kb-merkur.hr
fax:01/243 1402
KB “Sveti Duh” Marina Rukavina dipl. med. techn. 01/3712 064 marina@kbsd.hr
fax:01/3712 308
OB Zabok i bolnica hrvatskih veterana Ivanka Tomek med. sestra 049/204 600 veteranska@bolnica-zabok.hr
fax:049/204 609
Opća i veteranska bolnica “HRVATSKI PONOS” Knin Milena Kosor bacc.med.sestra 091/2641-217 veterani@obhpknin.hr
fax:022/663-963
Opća županijska bolnica Požega (lokacija Požega i Pakrac) Ljerka Švajghart dipl.med.techn.-pomoćnica sanacijskog upravitelja za sestrinstvo 099/2690-380 034/254-563 ljerka.svajghart@pozeska-bolnica.hr
fax:034/411-041
Opća županijska bolnica Vukovar i bolnica hrvatskih veterana Agneza Aleksijević, mag.med.techn. pomoćnik sanacijskog upravitelja za sestrinstvo 032-445-575 veteranska.bolnica@ob-vukovar.hr
fax:032-445-575
OB Ogulin i bolnica hrvatskih branitelja Višnja Gregorović Vratarić dipl. med. sestra 091/2819-135 047/801-770 visnja.gregorovic@bolnica-ogulin.hr

 Kada se branitelj obrati bolnici, uloga koordinatora je da ga primi i uputi kome se i gdje treba javiti ili mu rezervira termin.

Svaka hrvatska bolnica, bilo opća, regionalna ili klinička, imenuje koordinatora za braniteljsku populaciju.

Više informacija i ažuran popis pogledajte na stranicama ministarstva zdravstva https://zdravlje.gov.hr/UserDocsImages/1966