Naslovnica / Opći uvjeti članstva
vkp card

Opći uvjeti članstva

OPĆI UVJETI ČLANSTVA, PRAVILA PROGRAMA PODRŠKE

VETERANSKA KARTICA POPUSTA 

I

O S N O V N E    O D R E D B E

Članak 1

Ovim općim uvjetima članstva, Pravilima programa podrške Veteranska kartica popusta “VKP Card“ (dalje Opći uvjeti članstva) uređuju se odnosi između nositelja Programa kao organizatora programa, s jedne strane i sudionika Programa, odnosno člana zadruge i fizičke osobe koja je potpisala Pristupnicu, kao korisnika pogodnosti, s druge strane (u daljnjem tekstu: Korisnik).

Braniteljska socijalno-radna zadruga FILERGOS za usluge iz Zagreba (dalje Nositelj Programa),  je izdavatelj kartice, nositelj  i organizator programa podrške Veteranska kartica popusta skraćeni naziv VKP Card (u daljnjem tekstu: Program).

VKP je Program jedinstvenih članskih pogodnosti za sve korisnike kartice/članove programa.

Članak 2

Izdavanje kartice

Izdavatelj Veteranske kartice popusta (u plastificiranom i/ili digalnom obliku) je Braniteljska socijalno-radna zadruga FILERGOS za usluge, sa sjedištem u Zagrebu. Kartica je vlasništvo izdavatelja.

Po dostavi Pristupnice i uplati članarine, korisnik dobiva karticu.

naziv “Kartica” označava Veteransku karticu popusta “VKP Card” ( dalje Kartica).

Sama kartica je jedinstvenog grafičkog dizajna i sadrži podatke za identifikaciju korisnika  ime i prezime, broj kartice, odnosno potrebne podatke za identifikaciju korisnika u obliku barkoda ili magnetskog zapisa čitljivih pomoću posebnih čitača, što omogućuje identifikaciju vrste kartice i ostalih pogodnosti korisnika.

Nositelj Programa zadržava pravo da u bilo kojem trenutku, uz prethodnu obavijest korisnicima, povuče karticu iz opticaja da u potpunosti ukinu ili izmijene pojedine elemente Programa, o čemu će korisnik biti na odgovarajući način obaviješten na web-stranici programa.

Kartica nije sredstvo plaćanja niti je prenosiva na druge osobe. Kartica omogućava korisnicima povoljniju kupnju proizvoda i usluga kod partnera sa kojima je dogovorena poslovna suradnja ali ga ne obvezuje na kupnju.

Članak 3

Newsletter je medij preko kojeg će se korisnici kartica obavještavati o partnerima , popustima koji su dogovoreni o ponudama, akcijskim ponudama, nagradnim igrama, putem e-mail adrese. Newsletter ili neki drugi oblik tiskanih vodiča ažuriran je na dan izlaska.

Članak 4

naziv “Partner” označava obrt, trgovačko društvo ili osobu slobodne profesije koja pruža dogovorene usluge.

Partner – je fizička ili pravna osoba koja nudi povoljnije uvjete kupnje za usluge i proizvode korisnicima kartice . Partner je odgovoran za uslugu ili proizvod  sukladno važećim propisima. Nositelj Programa ne odgovara za kvalitetu usluga i proizvoda Partnera.

Članak 5

Članske pogodnosti

Sve kartice u sklopu Programa vrijede za vremensko razdoblje navedeno na kartici i nemaju nikakvih ograničenja u svojoj upotrebi, korištenju za korisnika kartice čiji su podaci navedeni na kartici.

Popis prodajnih mjesta koji odobravaju popuste i druge pogodnosti na njihove proizvode i usluge kao i sve druge akcije ili ograničenja, način dobivanja kartice i uplate članarine te cijena kartice, kao i informacije vezane za upotrebu kartice nalazi se na portalu www.veteranski-popusti.eu.

Sve kartice u sklopu programa pogodnosti Veteranska kartica popusta“VKP Card “ Vam omogućavaju da ostvarujete popuste i druge pogodnosti, više puta kod iste pravne ili fizičke osobe tijekom vremenskog perioda koji je naznačen na kartici. Popust se ostvaruje predočenjem kartice prije zaključenja računa na blagajni u prodajnim mjestima.

II

ZAŠTITA AUTORSKIH PRAVA 

Članak 6

Vlasnik  trgovačkog imena VETERANSKA KARTICA POPUSTA skraćeni nazivVKP Card“ je nositelj Programa koji zadržava pravo zaštite svojih poslovnih interesa i poduzimanje potrebnih mjera kod neovlaštenog korištenja autorskih prava ili znaka i imena.

Nositelj Programa, zadržava pravo raspolaganja sa svim autorskim radovima korisnika na internet stranici nositelja Programa i drugim povezanim stranicama i mobilnim portalima.

Korisnici ne smiju koristiti internet stranice  za objavu ili prenošenje bilo kakvog materijala, koji ugrožava prava drugih, kleveću ili na drugim način vrijeđaju ili na bilo koji drugi način krše zakonske propise.

Izričito je zabranjeno korištenje internet stranica za oglašavanje ili obavljanje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke ili druge ne-komercijalne promocije, bez prethodnog pisanog pristanka ili sporazuma sa nositeljem Programa.

Nositelj Programa, ne snosi nikakvu odgovornost za akcije koje proizlaze iz sudjelovanja krajnih korisnika u bilo kojoj zajednici. Korisnik potvrđuje da su sve komunikacije  javne i mogu se provjeriti bez njihova znanja ili izričitog pristanka

III

PROGRAM

Članak 7

Zadruga FILERGOS provodi projekt/program popusta ili/i pogodnosti (zajednička nabava) pod nazivom VETERANSKA KARTICA POPUSTA  – “VKP Card “temeljem ugovora o poslovnoj suradnji sa Parterima za korisnike kartice.

IV

ČLANSTVO

Članak 8

Učlanjenjem u program pogodnosti VETERANSKA KARTICA POPUSTAVKP Card “ član Programa dobiva dogovorene popuste ili/i pogodnosti kod Partnera programa.

Članovi Veteranske Kartice Popusta mogu biti fizičke osobe s prebivalištem na teritoriju Republike Hrvatske.

Korisnici članskih pogodnosti, članovi programa/projekta VKP-a su:

 1. Redovni član – korisnik Kartice
 2. Vanjski članovi – korisnici Kartice su:
 • Osnovni član
 • Dodatni član
 • Počasni član

 Redovni članovi su zadrugari, članovi zadruge FILERGOS, koji ispune pristupnicu u projekt.

 Vanjski članovi programa VKP, su punoljetne fizičke osobe koje zadovolje posebne uvjete za članstvo, ispune Pristupnicu i uplate članarinu: Vanjski članovi nisu članovi zadruge FILERGOS.

Za Vanjske članove programa utvrđuju se posebni uvjeti  izdavanja i korištenja Kartice.

OSNOVNI ČLAN

Serving Defence Members: Pripadnici hrvatske vojske, policije, pravosudne policije i ugovornog pričuvnika OS RH

Former Defence Members: Bivši pripadnici hrvatske vojske, policije, pravosudne policije, osobe sa statusom hrvatskog branitelja i pripadnici borbenog sektora Hrvatskog vijeća obrane (pripadnik HVO-a i policije HVO-a)

DODATNI ČLAN

Defence Family: Članovi uže obitelji osnovnog člana bračni/životni partneri i članovi uže obitelji smrtno stradalih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

POČASNI ČLAN

Počasni član može koristiti sve članske pogodnosti tijekom trajanja počasnog članstva. Odluku o počasnom članu donosi Upravitelj.

Za registraciju korisnik mora dati potrebne podatke te odgovara za istinitost podataka. Registracija se vrši putem internet stranice ili potpisivanjem i slanjem pisanog obrasca prijave – PRISTUPNICA.

Članstvo u Programu/Projektu Vanjski član ostvaruje potpisom Pristupnice i uplatom članarine. Ako je Pristupnica zaprimljena elektroničkim putem na web-sjedištu nositelja Programa ne mora biti potpisana.

Za članove uže obitelji (Dodatni  član) supotpisnik Pristupnice je i Osnovni član a za članove uže obitelji umrlih, poginulih i nestalih u Domovinskom ratu Pristupnicu potpisuje član obitelji.

 Pristupnica je dokument za učlanjenje kojim iskazuju prihvaćanje ovih Općih uvjeta članstva i na kojem daju svoje osnovne podatke potrebne za učlanjenje.

ČLANARINA

Članak 9

Za izdavanje kartice plaća se članarina.

Članstvo za Redovne članove je besplatno, uz jedini uvjet urednog podmirivanja obveza prema zadruzi i uplate članskog uloga u zadrugu.

Vanjski članovi :

Osnovni i Dodatni član VKP Card plaćanju članarinu koju utvrđuje nositelj Projekta.

Počasni član ne plaća članarinu 

CIJENA KARTICE | ROK VAŽENJA

Članarina Osnovni član:

 • Godišnja kartica | Godišnja članarina:- 70,00 kn
 • Četverogodišnja kartica | Četverogodišnja članarina:- 100,00 kn
 • Doživotna kartica | Doživotna članarina:- 200,00 kn

Članarina Dodatni član: 

 • Godišnja kartica | Godišnja članarina:- 70,00 kn
 • Četverogodišnja kartica | Četverogodišnja članarina:- 100,00 kn
 • Doživotna kartica | Doživotna članarina:- 200,00 kn

 Popust na članarinu

 • Osobe s utvrđenim tjelesnim oštećenjem HRVI od najmanje 70% mogu ostvariti popust od 30% na iznos članarine.
 • Nezaposleni bivši pripadnici OSRH mogu ostvariti popust od 30% na iznos članarine.
 • Članovi uže obitelji  smrtno stradalih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, mogu ostvariti popust od 30% na iznos članarine.

Popust se ostvaruje prigodom učlanjenja i plaćanja članarine, uz predočenje ili dostavu dokumenta (preslike) iz kojeg je vidljiv status.

Nositelj programa može odobriti dodatne popuste.

Pogrešno tiskane kartice biti će ponovo tiskane o trošku nositelja Programa. Ponovno izdavanje kartice za izgubljene ili oštećene kartice se naplaćuju po cijeni 50,00 kn.

Članak 10

Rok za isporuku kartice je 20 dana od dana dobivanja pristupnice i potvrde o uplati članarine.

Kartica postaje aktivna od trenutka izdavanja i vrijedi do roka navedenog na kartici.

U roku od sedam dana od dana preuzimanja kartice  korisnik ima pravo odustanka od kartice i povrat uplaćenog iznosa ako u tom periodu kartica nije korištena.

                                                    Članak 11                                                                     

Kartica se izdaje na ime što znači:

 • karticu može koristiti samo korisnik čiji su podaci navedeni na kartici
 • kartica nije prenosiva na druge osobe i ne može se posuđivati drugim osobama
 • pogodnosti i druge dodatne beneficije, Korisnik ostvaruje neposredno, predočenjem Kartice.
 • osoblje partnera može zahtijevati predočenje jednog od osobnih dokumenata korisnika, kartice kako bi utvrdio autentičnost kartice. U slučaju odbijanja partner može odbiti odobravanje popusta
 • zabranjena je svaka zlouporaba kartica
 • ne možeš koristiti karticu ako se zatraži povrat kartice
 • ispunjavanje prijavnice i uplata članarine podrazumijeva se da je korisnik kartice suglasan sa Općim uvjetima članstva i Pravilima programa pogodnosti.

Članak 12

Nositelj Programa nije odgovoran za neprovedbu, djelomičnu provedbu ili izmjenu uvjeta suradnje od strane partnera, nepravilnosti, nedostatke tijekom korištenja proizvoda i usluga.

Korisnik kartice prije kupovine dužan je kod partnera provjerit informacije o iznosu popusta ili druge akcije, proizvoda te da li je u međuvremenu došlo do nekih promjena u uvjetima i popustima.

V

REKLAMACIJE

Članak 13

Nositelj Programa će na zahtjev korisnika kartice pomći i pružiti potrebnu pomoć u komunikaciji sa partnerom na zahtjev korisnika kartice. Nositelj Programa će na e-mail odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

VI

POSTUPANJE SA PODACIMA

 

Članak 14

Zaštita privatnosti

Potpisom Pristupnice, Korisnik daje svoje izričito dopuštenje nositelju Programa da može, isključivo za potrebe evidencije te u svrhu ostvarivanja pogodnosti, koristiti, upisivati i obrađivati njegove osobne podatke, uključujući OIB, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka i Općoj uredbi o zaštiti podataka – GDPR.

U procesu izrade Kartice provjerava se udovoljavanje kriterijima za izdavanje.  Uz pristupnicu za izdavanje kartice prilaže se fotokopija dokumenta ili iskaznice o statusu.

Izdavatelj kartice će na siguran način uništiti fotokopiju poslanog dokumenta ili iskaznice u roku 10 dana od dana zaprimanja pristupnice sa prilogom.

Nositelj Programa se obvezuje da će poštovati privatnost svih svojih korisnika i štiti sve prikupljene podatke o korisnicima. Prikupljene podatke može koristit u svrhu obavještavanja korisnika o novim uslugama, popustima, akcijama i drugim proizvodima i marketiškim projektima.

Nositelj Programa se obavezuje, da podaci korisnika u nijednom slučaju neće biti predani neovlaštenim osobama te da će se podaci pažljivo čuvati u skladu sa važećim zakonima.

Korištenjem podataka u druge svrhe, kao i kopiranjem, prijepisom bez odobrenja postupate protivno zakonu. Nositelj programa se izuzima od odgovornosti i/ili sudjelovanja u eventualnim sporovima u vezi s povredom i zaštitom autorskih prava oglašivača.

VII

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15

Opći uvjeti članstva i Pravila programa pogodnosti imaju snagu ugovora. Potpisom pristupnice putem obrasca ili na internetet stranici  za ovu Karticu Korisnik potvrđuje da je obaviješten o sadržaju Općih uvjeta članstva te ista prihvaća.  Aktualni Opći uvjeti članstva dostupni su na internetskoj stranici  Nositelja Programa www.veteranski-popusti.eu.

Nositelj programa  kao vlasnik “VKP Card“, na svojim medijima oglašavanja (web portal, katalog itd.) djeluje kao posrednik između privrednog subjekta, davatelja raznih pogodnosti i krajnjeg korisnika kartice te kao takav nije odgovoran za eventualnu štetu koja bi mogla proizaći upotrebom kartica.

Nositelj programa zadržava pravo promjene uvjeta korištenja kartica u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave.  Nositelj programa  se obvezuje na svaki pravno legalni način brinuti i skrbiti o korisnicima kartica kako bi ostvarili sva prava, pogodnosti i popuste koji im pripadaju uplatom članarine. Kako bi to osigurali Nositelj programa  sa svakim Partnerom koji daje određene pogodnosti i popuste, potpisuje poseban ugovor gdje se reguliraju sva prava i obveze svake strane. Na taj način osiguravamo da krajnji korisnik dobije upravo onu uslugu te sva prava i pogodnosti koje mu pripadaju.

Ukoliko Izdavač odluči, iz bilo kojeg razloga, povući Karticu iz opticaja,  Korisnicima će biti omogućeno korištenje Kartice u periodu od najviše 3 mjeseca od dana kada je donesena odluka o povlačenju bez prava na povrat godišnje članarine. O takvoj mogućoj odluci Korisnik će biti obaviješten putem Internet stranice.

Članak 16

Veteranska Kartica Popusta je  identifikacijski dokument temeljem kojeg se dokazuje status ČLANA PROGRAMA.

Svaka kartica jednoznačno je definirana brojem iskaznice.

(IIN)

Prva kartica

Redovni član

Jedinstveni broj

(A)

(B) (C)

(D)

91910003

011

000001

Broj iskaznice sastoji se od tri  grupacije znamenki. Prvih osam znamenki u broju iskaznice (A) su uvijek 91910003 i čine (IIN) broj  prema Pravilniku o uspostavi nacionalnog sustava dodjele identifikacijskih brojeva izdavateljima identifikacijskih kartica i u skladu sa međunarodnom normom ISO/IEC 7812-1:2006 na jedinstven način identificira izdavatelja identifikacijske kartice.

Sljedeća grupacija (B) i (C) sastoji se od tri znamenke od kojih prve dvije (B) označava redni broj VKP kartice tj. da li je to vlasniku iskaznice prva kartica broj 01, druga broj 02, treća broj 03, itd. , a treća (C) označava vrstu članstva. Trenutno su u upotrebi četiri vrste članstva: Redovni član broj 1, Osnovni član broj 2, Dodatni član broj 3, Počasni član broj 4.

Zadnju grupaciju znakova (D) sastoji se od šest znamenki i čini jedinstveni broj iskaznice.  Posljednja znamenka (D) ima funkciju kontrolne znamenke.

Na svakoj iskaznici nalazi se Magnetska traka, na kojoj se nalaze sljedeći podaci:

 • ime i prezime korisnika
 • broj iskaznice
 • rok valjanosti.

Članak 17

Nositelj Programa vodi evidenciju izdanih kartica.  U slučaju sumnje da korisnik koristi karticu protivno ovim Općim uvjetima članstva, može korisnika isključiti iz Programa a karticu poništiti odnosno zadržava pravo dodijele, ali i uskrate izdavanja kartice ukoliko se utvrdi da korisnik ne poštuje uvjete korištenja kartice.

U slučaju gubitka kartice korisnik je dužan izvjestiti izdavatelja kako bi se ista poništila.

U slučaju da korisnik kartice promijeni prebivalište, dužanje o tome pisanim putem obavijestiti Nositelja programa, u roku od 15 (petnaest) dana od dana promjene adrese. Ukoliko to ne učini, sve dostave će se smatrati uredno izvršenim ukoliko budu učinjene na posljednju poznatu adresu korisnika kartice.

Članak 18

Sve sporove pokušat će riješiti mirnim putem. Ukoliko to nije moguće za rješavanje sporova nadležan je Sud u Zagrebu.

Na sve međusobne odnose nositelja programa i Članova, koji nisu uređeni ovim Uvjetima korištenja i Pravilima, na odgovarajući se način primjenjuju važeći propisi Republike Hrvatske.

Članak 19

Objavom na internet stranici Nositelja Programa Opći uvjeti članstva i Pravila programa pogodnosti stupaju na snagu. Svaka izmjena biti će objavljena na internet stranici i stupa na snagu datumom objave.

Tvrtka nositelj programa:

Braniteljska socijalno-radna zadruga  “FILERGOS” za usluge, Zagreb

Trgovački sud u Zagrebu • Tt-16/9700-4 • MBS 081023 533 • OIB 87357953908

www.veteranski-popusti.eu

email: info@veteranski-popusti.eu

TEL: 099/6891 676

Ovi Uvjeti članstva su ažurirani i objavljeni 15. 02. 2019. godine na www.veteranski-popusti.eu