Naslovnica / Vijesti / Javni natječaj za financiranje programa udruga iz područja branitelja iz Domovinskog rata iz Proračuna Grada Zagreba za 2018

Javni natječaj za financiranje programa udruga iz područja branitelja iz Domovinskog rata iz Proračuna Grada Zagreba za 2018

Grad Zagreb poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata da se prijave za financijsku podršku u provođenju programa ili projekata iz toga područja.

Prihvatljive prijave

Udruge sukladno ovom natječaju mogu prijaviti program ili projekt za sljedeća prioritetna područja:

  • Socijalno, ekonomsko osnaživanje i podizanje kvalitete života hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, te članova obitelji poginulih, nestalih i zatočenih hrvatskih branitelja.
  • Organiziranje sportskih, kulturnih, zdravstvenih, edukativnih i drugih aktivnosti članova
  • Promicanje vrijednosti Domovinskog rata.
  • Obilježavanje važnijih obljetnica, državnih praznika i blagdana

Prijava

Udruge svoje programe/projekte moraju prijaviti na propisanim obrascima u elektroničkom obliku, prema na njima istaknutim uputama i sukladno Uputama za prijavitelje na javni natječaj koje su sastavni dio natječajne dokumentacije.

Rok za podnošenje prijava na Natječaj je zaključno do 7. svibnja 2018.

Prijave koje se neće razmatrati

Neće biti razmatrana prijava programa i projekta na Natječaj kada:

  • je podnesena nakon isteka roka za podnošenje prijava;
  • sadrži nečitljive dokaze, dokumentaciju i obrasce iz točke 5. ovog natječaja;
  • se odnosi na financiranje iz točke 3.2 ovog natječaja;
  • ne zadovoljava uvjete Natječaja iz točke 4. ovog natječaja;
  • je prijavljena na način suprotan točki 6. ovog natječaja;
  • su podnesene više od tri prijave programa i projekta na sve objavljene Javne natječaje za financiranje programa i projekata udruga iz Proračuna Grada Zagreba za 2018.

Popis udruga čije prijave ne ispunjavaju propisane uvjete natječaja biti će objavljen na internetskoj stranici Grada Zagreba u roku osam dana od utvrđivanja popisa.

Pitanja

Sva pitanja u vezi s Natječajem mogu se tijekom trajanja Natječaja poslati na e-mail: branitelji@zagreb.hr najkasnije 5 dana prije isteka roka za predaju prijava na Natječaj. Pitanja s pripadajućim odgovorima nalazit će se, tijekom natječajnog roka, na web stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr.

Natječajna dokumentacija

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata iz Proračuna Grada Zagreba za 2018

Cijeli tekst javnog natječaja sa svim uputama i obrascima preuzmite na službenim stranicama grada zagreba na linku: https://www.zagreb.hr/javni-natjecaj-za-financiranje-programa-i-projekat/124932