Četvrtak , ožujak 21 2019
Naslovnica / Vijesti / Novi zakon o pravima hrvatskih branitelja stupio na snagu

Novi zakon o pravima hrvatskih branitelja stupio na snagu

ZAKON

O HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVIMA NJIHOVIH OBITELJI

Dana 14. prosinca 2017. godine, stupio je na snagu novi Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Stupanjem na snagu novog Zakona, Registar hrvatskih branitelja mijenja naziv u Evidenciju hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja više nije javna, odnosno od sada će služiti javno-pravnim tijelima u postupcima kod ostvarivanja prava hrvatskih branitelja.

Neke od novina iz zakona je i rad od 3,5 sati , za osobe u invalidskoj mirovini zbog potpunog gubitka radne sposobnosti definirane u Članak 37. Zakona.

GLAVA IX. regulira prava pripadnika HVO i članova njihovih obitelji, počevši sa člankom Članak 139. do 148 članka zakona.

DIO PETI – BRANITELJSKA SOCIJALNO-RADNA ZADRUGA
rad zadruga regulira se od Članka 154. do članka 159 zakona.

Cijeli tekst zakona pogledajte na linku

ZAKON O HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVIMA NJIHOVIH OBITELJI