Naslovnica / Blog / Centri za psihosocijalnu pomoć i područne jedinice Ministarstva
Centri za psihosocijalnu pomoć

Centri za psihosocijalnu pomoć i područne jedinice Ministarstva

Pravnu, socijalnu ili psihološku pomoć možete zatražiti u Centru za psihosocijalnu pomoć u svojoj županiji

Hrvatski branitelji, članovi njihovih obitelji ili stradalnici Domovinskog rata kojima je potrebna pravna, socijalna ili psihološka pomoć mogu se obratiti Centru za psihosocijalnu pomoć (PSP) u svojoj županiji.

U tim su centrima zaposleni psiholozi, pravnici i socijalni radnici (u nekim PSP Centrima zaposleni su i liječnici, psihijatri ili drugi stručnjaci društveno-humanističkog profila) koji će vam pružiti savjetodavnu pomoć.

U tablici možete provjeriti sjedište i adresu PSP centra u svojoj županiji.

Popis Centara za psihosocijalnu pomoć
Županija Sjedište i adresa Centra Telefonski broj       
Bjelovarsko-bilogorska Bjelovar, Zagrebačka 1 043/211-651
Brodsko-posavska Slavonski Brod, Stjepana Marjanovića 2  035/447-363
Nova Gradiška, Zrinskih 1 035/362-154
Dubrovačko-neretvanska Dubrovnik, Branitelja Dubrovnika 41 020/311-091
Istarska Pula, Bartolomeo dei Vitrei 16 052/210-188
Karlovačka Karlovac, I. Meštrovića 10 047/611-795
Koprivničko-križevačka Koprivnica, Ulica hrvatske državnosti 7/1 048/625-271
Krapinsko-zagorska Krapina, Trg Lj. Gaja 12 049/373-336
Ličko-senjska Gospić, Kaniška 10 053/575-377
Međimurska Čakovec, A. Schulteissa 19 040/395-018
Osječko-baranjska Osijek, Hrvatske Republike 19C 031/208-225
Požeško-slavonska Požega, S. Radića 3 034/276-152
Primorsko-goranska Rijeka, Braće Monjac 5 051/261-656
Sisačko-moslavačka Sisak, Kralja Tomislava 5 044/543-033
Splitsko-dalmatinska Split, Gundulićeva 3 021/480-699
Šibensko-kninska Šibenik, Trg A. Hebranga 2 022/218-997
Varaždinska Varaždin, Pavlinska 8 042/321-131
Virovitičko-podravska Virovitica, Zvonimirov trg 2 033/800-867
Vukovarsko-srijemska Vinkovci, Glagoljaška 27b 032/331-706
Vukovar, Lavoslava Ružičke 1 032/444-442
Zadarska Zadar, Molatska 11a 023/313-970
Grad Zagreb i Zagrebačka Zagreb, Park Stara Trešnjevka 4 01/3658-011

Izvor: Središnji državni portal – Centri za psihosocijalnu pomoć i područne jedinice Ministarstva