loading

Novosti

Portal Vojna policija

Portal Vojna policija
text07. rujna 2019.

PORTAL VOJNA POLICIJA

Portal Vojna policija na domeni https://www.vojna-policija.com/ donosi aktualnosti koje se odnose na Vojnu policiju danas, prati aktivnosti veterana Vojne policije kao i niz informacija vezanih za Vojnu policiju u Domovinskom ratu.

VOJNA POLICIJA U DOMOVINSKOM RATU

Istodobno sa stvaranjem i narastanjem Hrvatske vojske osnivaju se i postrojbe sa zadaćom provođenja vojnopolicijskih zadaća. Prema nalogu predsjednika RH dr. Franje Tuđmane 24. kolovoza 1991. godine u okviru Zbora narodne garde pristupilo se organiziranom ustrojavanju postrojbi Vojne policije.

Prva takva vojnopolicijska postrojba ustrojava se pod nazivom ZAŠTITNI BATALJUN ZAPOVJEDNIŠTVA ZBORA NARODNE GARDE i bila je u sastavu 1. bataljuna 1. brigade ZNG-a sa zadaćom osiguranja osoba, objekata i prostora te čuvanja reda i poštivanja zakona u vojsci.

Upravo datum njezina osnivanja danas Vojna policija s ponosom obilježava kao Dan roda borbene potpore Vojna policija i Dan Pukovnije Vojne policije.

Zaštitni bataljun Zapovjedništva ZNG-a uz vojnopolicijske poslove, kao elitna specijalna postrojba sudjeluje i u borbenim zadaćama.

Tijekom Domovinskog rata Vojna se policija preustrojava te nastaju  66. bojna, 67.bojna, 68. bojna Vojne policije te 69. i 70. satnija, 71. bojna, 72. bojna, 73. bojna u Hrvatskoj ratnoj mornarici, 74. satnija u HRZ-u i PZO-u, 75. bojna, Nastavno središte za obuku Vojne policije, 8. lakojurišna brigada Vojne policije, Vod Vojne policije u Hrvatskom gardijskom zdrugu. U 66. bojni ustrojava se Antiteroristička satnija, a u 67., 68., 71. i 72. bojni VP-a antiteroristički vodovi.

Vojničkim uspjesima Hrvatske vojske u Domovinskom ratu, a poglavito povijesnim oslobađanjima okupiranih područja RH 1995. godine i Vojna je policija dala golem doprinos.

Vojna policija sudjelovala je u vojno-redarstvenim operacijama Maslenica, Bljesak, Ljeto 95, Oluja, Maestral, Južni potez, a završetkom ratnih operacija nastavlja svoju aktivnu ulogu u  mirnodopskom razdoblju odrađujući brojne zadaće iz djelokruga rada.

Tijekom Domovinskog rata poginulo je 113 pripadnika Vojne policije, a sedam ih se vodi nestalima. Čuvajući uspomenu na svoje heroje i njima u čast Vojna policija je Središte Vojne policije za obuku nazvala po heroju Vukovara i prvom zapovjedniku satnije Vojne policije koji je život dao za domovinu 16. listopada 1991. bojniku Alfredu Hillu, a Satnija za obuku vodiča i službenih pasa Vojne policije dobila je ime po satniku Krešimiru Ivoševiću, jednom od osnivača Satnije.

VOJNA POLICIJA DANAS

Današnje djelovanje Vojne policije ustrojbeno je i organizacijski podijeljeno, no usklađeno i koordinirano. Od listopada 2004. godine Vojna policija je rod borbene potpore.

Tako je danas Samostalni sektor za vojnopolicijske poslove i primjenu ovlasti ustrojen u Ministarstvu obrane te obavlja stručne i upravne poslove u području kriminalističkog istraživanja i poslove vojnopolicijskih  evidencija i analitike te zakonitost postupanja Vojne policije.

S druge strane, Pukovnija Vojne policije pristožerna je postrojba Hrvatske vojske ustrojena 1. siječnja 2008. godine i pravna je sljednica svih ratnih postrojbi Vojne policije te ovlastima djelovanja na cijelom području Republike Hrvatske. 

Razvoj OSRH pred Vojnu policiju postavio je nove zahtjeve i razvoj novih vojnopolicijskih specijalnosti koji zahtijeva stručne ljude, specijalizirane i osposobljene za specifična područja. No ono što je presudno jest da se u svim segmentima svojeg posla vode načelima objektivnosti i pravilima struke osiguravajući visoku razinu sigurnosti osoba i objekata Ministarstva obrane RH i Oružanih snaga  te stranih vojnih i drugih izaslanstava prilikom posjeta Hrvatskoj.

Ustrojbeno Pukovniju Vojne policije danas čini:

Zapovjedništvo Pukovnije Vojne policije

Središte Vojne policije za obuku ”Bojnik Alfred Hill”

Satnija za obuku vodiča i službenih pasa ”Satnik Krešimir Ivošević“ – Dugo Selo

Odjel kriminalističke Vojne policije

Odsjek za protudiverzijsku zaštitu i RTG

Odsjek operativnog dežurstva

Zapovjedna desetina

Satnija za posebne oblike osiguranja

Satnija specijalne Vojne policije

Prva satnija Vojne policije – Zagreb

Druga satnija Vojne policije – Karlovac

Treća satnija Vojne policije – Đakovo

Četvrta satnija Vojne policije – Knin i Zemunik

Peta satnija Vojne policije – Split

Hrvatska vojna policija danas je posebno opremljena i obučena za pružanje potpore Ministarstvu obrane i Oružanim snagama RH u izvršenju namjenskih vojnopolicijskih zadaća u miru i ratu, borbene zadaće u ratu te aktivno sudjelovanje u međunarodnim operacijama potpore miru. Upravo je vod Vojne policije kao prva postrojba OSRH bio 2003. godine upućen  u operaciju potpore miru u  Afganistan.

Po potrebi sudjeluje i u sigurnosnoj potpori MUP-u, stranim vojnim organizacijama i tijelima, te drugim državnim tijelima i agencijama radi uspješnijeg otkrivanja, neutraliziranja ili ograničavanja djelovanja terorističkih skupina, organiziranog kriminala, ilegalne trgovine oružjem, trgovine drogom, nezakonite migracije i trgovine ljudima. 

Specijalnosti roda borbene potpore Vojne policije

Vojna policija svoje zadaće danas odrađuje u nekoliko specijalnosti  i to temeljnoj               prometnoj, kriminalističkoj  i općoj.                      

Temeljna Vojna policija obavlja poslove zaštite života i osobne sigurnosti pripadnika Ministarstva obrane i Oružanih snaga i vojne imovine, kao i osobnih prava i sloboda građana. Provodi mjere sigurnosti u vrijeme mobilizacije, te kretanja u području borbenih djelovanja.

Provodi osiguranje područja, nadzor kretanja, zadržavanje i transport ratnih zarobljenika. Sudjeluje u borbi protiv terorizma, provedbi vojnih zakona i propisa, prati stanje stege pripadnika OSRH i poduzima preventivne i represivne mjere u cilju očuvanje reda i mira. Provodi osiguranje visokih stranih vojnih ili civilnih dužnosnika tijekom posjeta MORH-u ili OS RH, brine o sigurnosti stranih vojnih brodova prilikom posjeta našim lukama, osigurava provedbu vojnih vježbi OSRH ili vojnih vježbi u kojima sudjeluju oružane snage stranih zemalja na našem teritoriju te provodi osiguranja vojnih manifestacija.

Također sudjeluje u otklanjanju posljedica izazvanih prirodnim nepogodama, ekološkim ili prometnim nezgodama većih razmjera.

Specijalna Vojna policija su specijalno obučene i posebno opremljene snage Vojne policije ”za brzo djelovanje“ i rješavanje najsloženijih i najzahtjevnijih zadaća poput visokorizičnih ili ”osjetljivih“ uhićenja i privođenja, posebnih pratnji i osiguranja tereta od posebne važnosti, osiguranja visokougroženih ili VIP osoba, zaštite objekata ili sredstava od posebne važnosti, a prema potrebi i kao potpora MUP-u, te u rješavanju svih incidentnih situacija posebno onih u kojima su uključene djelatne vojne osobe.

Osim toga namijenjene su i za borbu protiv diverzantsko-terorističkih skupina, borbeno traganje i spašavanje, spašavanje na vodi te provedbu svih vrsta protudiverzijske i protueksplozijske zaštite.

Osposobljeni su za primjenu svih sredstava prisile (uključujući i nesmrtonosno oružje) i rješavanje najtežih i najdelikatnijih vojnopolicijskih operacija poput smirivanja pobuna, na mjestima teških kršenja javnog reda i mira ili rješavanja talačkih situacija u vojnim objektima.

Djelokrug rada protuterorističkih snaga usmjeren je i na praćenje i proučavanje pojavnih oblika terorizma uz primjenu najučinkovitijih metoda i sredstava za njihovo suzbijanje.

Prometna Vojna policija upravlja i nadzire promet vojnih vozila na cestama, poduzima mjere, radnje i postupke upravljanja i nadzora vojnih vozila u prometu, vozača i drugih vojnih sudionika u cestovnom prometu i na području gdje se nalaze vojne instalacije koje služe potrebama obrane te osigurava nesmetano kretanje vojnih postrojbi na cestama. Nadzor vojnog prometa na cesti pripadnici Vojne policije provode samostalno ili u suradnji s MUP-om, u suradnji s pripadnicima stranih vojnih policija u međunarodnim mirovnim operacijama  i drugim nadležnim tijelima.

Kriminalistička Vojna policija razvija kriminalističke taktike i metodike postupanja u istraživanju kaznenih djela, provodi operativne i kriminalističke obrade i radnje na rasvjetljavanju najsloženijih oblika kaznenih djela. Zadaće iz svojeg djelokruga obavlja samostalno ili u koordinaciji s drugim srodnim službama i institucijama u okviru MORH-a i OS RH, djelatnicima MUP-a RH, Ministarstva pravosuđa, Državnim odvjetništvom, sudovima svih razina i drugim sigurnosnim čimbenicima.

Djelatnici Opće Vojne policije ovisno o dužnosti, prate i proučavaju svjetske trendove razvoja policijske doktrine i taktike postupanja iz funkcionalnog područja te se brinu za njihovu ugradnju u programe obuke i izobrazbe. Nositelji su razvoja taktičkih i operativnih postupaka i procedura postupanja pripadnika Vojne policije te nadziru provedbu organizacije i izvršenja zadaća.

U obučnim aktivnostima, razvoju sposobnosti i provedbi operativnih zadaća Vojna policija usko surađuje u zemlji s Ministarstvom unutarnjih poslova, Ministarstvom pravosuđa, Ministarstvom financija i carinom, Veterinarskim fakultetom u Zagrebu te Hrvatskim kinološkim savezom.

Na međunarodnom planu značajne su aktivnosti provedba preduputne obuke za Školu vojne policije Afganistanske narodne armije. Uz to proveli su i obuku iračkih snaga sigurnosti za obuku službenih pasa za detekciju eksploziva, jednako tako i  za oružane snage Države Katar u osiguranju štićenih osoba, rukovanju vatrenim oružjem te osiguranju osoba, zrakoplova i brodova.

Vojna policija sudjeluje i u ispunjavanju obveza preuzetih u sklopu NATO-a i Zajedničke sigurnosne i obrambene politike Europske unije. Među njima treba izdvojiti sudjelovanje u sklopu Operacije ISAF te Odlučne potpore kao i Školi vojne policije u Afganistanu, misijama UN-a, snagama brzog odgovora, snagama ojačane prednje prisutnosti u Litvi i Poljskoj te NATO-ovoj multinacionalnoj vojno-policijskoj postrojbi zajedno s Češkom, Poljskom i Slovačkom.

Na tragu postignutog, Vojna policija nastavit će s razvojem, modernizacijom i opremanjem, a u susret predstojećim zadaćama i izazovima.

Izvor: https://www.vojna-policija.com/o-nama/

 

Novosti

Povezane novosti

PRF metoda pomlađivanja izgleda
text25. rujna 2019.

PRF metoda pomlađivanja izgleda

Jeste li znali zašto se za PRF metodu pomlađivanja odlučuje sve više muškaraca? U današnje vrijeme kada su  ljepota i mladost imperativ muškarci su pod većim pritiskom...
 Dokumentarni film Jakova Sedlara “3069”
text24. rujna 2019.

Dokumentarni film Jakova Sedlara “3069”

Novi dokumentarni film Jakova Sedlara “3069” obrađuje temu suicida među braniteljskom populacijom predpremijerno je prikazan u sklopu Festivala domoljubnog filma „Gordan...
Okrugli stol na temu Vukovar 1991. do danas
text13. rujna 2019.

Okrugli stol na temu Vukovar 1991. do danas

Okrugli stol na temu Vukovar 1991. do danas - govore: Ivan Penava, gradonačelnik Vukovara Tomislav Josić, dragovoljac DR, predsjednik Stožera za obranu hrvatskog...

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Pročitajte pravila privatnosti na ovoj web stranici. Više informacija