loading

Pogodnosti

Geo Zeba

O partneru

Geo Zeba

GEO ZEBA d.o.o. za geodetske poslove, građenje i usluge

Uštedite sa Veteranskom karticom popusta

Proizvodi i usluge

Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta
Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina
Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina
Izrada elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga
Tehničko vođenje katastra
Izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja
Izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja
Izrada geodetskih elaborata stanja građevine pri rekonstrukciji
Izrada geodetskog projekta
Iskolčenje građevine i izrada elaborata iskolčenja građevin
Izrada geodetskog situacijskog nacrta izrađene građevine
Geodetsko praćenje građevine u gradnji i izradi elaborata geodetskog praćenj
Praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izrada elaborata geodetskog praćenja
Izrada posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja

Kontakt podaci partnera

GEO ZEBA d.o.o.

POSLOVNICA: Dobriše Cesarića 71, 10000 Zagreb
Tel1: 098/ 166-0246
Tel2: 097/6423-484
E-mail1: geo.zeba@net.hr
E-mail2: geozeba@gmail.com

Lokacija

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Pročitajte pravila privatnosti na ovoj web stranici. Više informacija