Naslovnica / Partneri | Veteranska Kartica Popusta / medicinske usluge / Dom za starije i nemoćne osobe Sanatorij Ćorluka

Dom za starije i nemoćne osobe Sanatorij Ćorluka

Dom za starije i nemoćne osobe Sanatorij Ćorluka je ustanova socijalne skrbi koja u okviru socijalne usluge smještaja privremeno ili trajno zbrinjava pokretne, teško pokretne i nepokretne osobe kojima je potrebna pomoć druge osobe u podmirenju osnovnih životnih potreba.

Uštedite sa veteranskom karticom popusta

Za korisnike Veteranske Kartice Popusta Dom za starije i nemoćne osobe Sanatorij Ćorluka odobrava:

  • Svaka 10. usluga privatne pomoći u kući gratis.

Dom se nalazi u zapadnom dijelu Grada, u prirodnom okruženju podno Parka prirode Medvednica, dobro prometno povezan javnim prijevozom s centrom Grada.

KONTAKT

Dom za starije i nemoćne osobe Sanatorij Ćorluka

adresa: Orešje 5b, 10 090 Zagreb

tel: 01 3473 740

fax: 01 3470 376

mob: 099/4851 478

email: info@sanatorij.com

web: http://sanatorij.com/