Nedjelja , ožujak 24 2019
Naslovnica / Partneri | Veteranska Kartica Popusta / medicinske usluge / Ustanova za zdravstvenu njegu Ćorluka

Ustanova za zdravstvenu njegu Ćorluka

Uštedite sa veteranskom karticom popusta

Za korisnike Veteranske Kartice Popusta Ustanova za zdravstvenu njegu Ćorluka odobrava:

  • Svaka 10. usluga privatne zdravstvene njege u kući gratis.
  • Svaka 10. usluga privatne fizikalne terapije u kući gratis.

Usluge

 Fizikalna terapija u kući

Fizikalna terapija u kući bolesnika predstavlja  tretman nepokretnih ili djelomično pokretnih osoba koje nisu u mogućnosti koristiti ambulantno liječenje. Korisnici usluga fizikalne terapije u kući mogu biti osobe svih dobnih skupina.

Za korisnike veteranske Kartice Popusta Ustanova za zdravstvenu njegu Ćorluka odobrava:

–  Svaka 10. usluga privatne fizikalne terapije u kući gratis.

Zdravstvena njega u kući

Zdravstvena njega sastavni je dio primarne zdravstvene zaštite i nastavak zdravstvene njege bolesnika po otpustu iz bolnice, toplica i drugih lječilišta.

Usluge zdravstvene njege u kući uključuju sve postupke opće i specijalne njege bolesnika, koje je medicinska sestra ovlaštena provoditi samostalno, a po preporuci izabranog liječnika.

Za korisnike Veteranske Kartice Popusta Ustanova za zdravstvenu njegu Ćorluka odobrava:

 – Svaka 10. usluga privatne zdravstvene njege u kući gratis.

Kontakt

Adresa: Mesnička 32, 10 000 Zagreb

Tel.: 01 4851 422

E-mail: corluka@corluka.hr

Web: http://sanatorij.com/