Nedjelja , ožujak 24 2019
Naslovnica / Uncategorized / OPĆI UVJETI POSLOVANJA

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Opći uvjeti poslovanja internet stranice

Opći uvjeti korištenja www.veteranski-popusti.eu  internet stranice

Internet stranica www.veteranski-popusti.eu  vlasništvo je zadruge FILERGOS  Zagreb. Korištenjem ovih stranica prihvaćate ove odredbe o općim uvjetima korištenja te obavijesti koje se ovdje nalaze. Zadruga FILERGOS  zadržava pravo promjene uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave.

Sadržaj internet stranice www.veteranski-popusti.eu 

Zadruga FILERGOS  kao vlasnik programa pogodnosti Veteranska kartica popusta “VKP”, na svojim medijima oglašavanja (Internet stranica www.veteranski-popusti.eu  ,  katalogu itd.) djeluje kao posrednik usluga između partnera, davatelja raznih pogodnosti i korisnika kartice te kao takav nije odgovoran za eventualnu štetu koja bi mogla proizaći upotrebom kartica.

Komercijalna funkcija internet stranice

Partneri u program/projektu pogodnosti Veteranska kartica popusta mogu predstaviti svoju ponudu za korisnike kartice, koristeći dostupne modele suradnje.  Partner odobrava određeni popust  na proizvode i usluge ili/i drugi oblik pogodnosti za korisnika kartice.  Osnovni model partnerstva u program je besplatan.

Za dodatni model partnerstva Exclusive Partner i Premium partner naplaćuje se naknada za dodatnu promociju.

Oglašivači sami kreiraju svoj oglas na kojem predstavljaju svoju djelatnost, ponudu i usluge, kroz audio-vizualne i tekstualne sadržaje koji nisu u suprotnosti sa ovim općim uvjetima.

Zaštita privatnosti

Zadruga FILERGOS  se obvezuje  da će poštovati privatnost svih svojih korisnika. Svi djelatnici i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti. Podaci na stranici zadruge FILERGOS  su zaštićeni Zakonom o autorskom pravu..

Nositelj Programa se obavezuje, da podaci korisnika u nijednom slučaju neće biti predani neovlaštenim osobama te da će se podaci pažljivo čuvati u skladu sa važećim zakonima.

Korištenjem podataka u druge svrhe, kao i kopiranjem, prijepisom bez odobrenja postupate protivno zakonu. Nositelj programa se izuzima od odgovornosti i/ili sudjelovanja u eventualnim sporovima u vezi s povredom i zaštitom autorskih prava oglašivača.

Vlasnik  trgovačkog imena VETERANSKA KARTICA POPUSTA  “VKP“ je nositelj Programa koji zadržava pravo zaštite svojih poslovnih interesa i poduzimanje potrebnih mjera kod neovlaštenog korištenja autorskih prava ili znaka i imena.

Nositelj Programa, zadržava pravo raspolaganja sa svim autorskim radovima korisnika na internet stranici nositelja Programa i drugim povezanim stranicama i mobilnim portalima.

Korisnici ne smiju koristiti internet stranice  za objavu ili prenošenje bilo kakvog materijala, koji ugrožava prava drugih, kleveću ili na drugim način vrijeđaju ili na bilo koji drugi način krše zakonske propise.

Izričito je zabranjeno korištenje internet stranica za oglašavanje ili obavljanje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke ili druge ne-komercijalne promocije, bez prethodnog pisanog pristanka ili sporazuma sa nositeljem Programa.

Nositelj Programa, ne snosi nikakvu odgovornost za akcije koje proizlaze iz sudjelovanja krajnih korisnika u bilo kojoj zajednici. Korisnik potvrđuje da su sve komunikacije  javne i mogu se provjeriti bez njihova znanja ili izričitog pristanka

Ograničenje od odgovornosti

Stranica www.veteranski-popusti.eu  služi kao posrednih usluga između Partnera i korisnika kartice.  Zadruga FILERGOS  ne snosi nikakvu materijalnu ni kaznenu odgovornost ukoliko te informacije  ne odgovaraju stvarnoj situaciji. Oglašivač preuzima potpunu odgovornost za svoje oglase i jamči njihovu točnost.

Stranice mogu sadržavati linkove na stranice drugih tvrtki ili osoba. Zadruga FILERGOS  ne snosi nikakvu odgovornost za točnost informacija ili sadržaj tih stranica

Zadruga FILERGOS  nije odgovoran ni za kakvu štetu koja bi eventualno nastala korisniku usluge ili trećim osobama iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja zakupljenog oglasnog prostora ili stranica portala.

Administratorska funkcija

Zadruga FILERGOS  zadržava pravo ukidanja ili uskraćivanja mogućnosti korištenja korisničkog računa bez prethodne najave i obrazloženja, ukoliko su sadržaji oglašivača u suprotnosti sa prirodom portala, ukoliko korisnik na bilo koji način krši opće odredbe korištenja ili zlouporabljuje objavljene podatke, odnosno neovlašteno koristi www.veteranski-popusti.eu.  Zadruga FILERGOS  ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu ukidanjem korisničkog računa.

Plaćanje usluga oglašavanja

Da bi oglas bio objavljen, potrebno je uplatiti iznos koji se odnosi na predmet oglašavanja. Iznos se uplaćuje sukladno ugovoru o oglašavanju. Ukoliko korisnik ne izvrši plačanje u roku, oglas ili profil će biti uklonjen sa stranice do uplate sredstava.

Ugovor o oglašavanju, zakupu oglasnog prostora na internet portalu

Ugovorom ugovorne strane  utvrđuju uvjete kreiranja profila, oglašavanja i zakupa oglasnog prostora portala, te prava i obveze koje proizlaze između pružatelja usluge kao vlasnika internet domene i korisnika usluge.

Pomoć i podrška

Kontakt informacije se nalaze  na naslovnoj stranici portala.

Objavom na internet stranici Nositelja Programa opći uvjeti stupaju na snagu. Svaka izmjena biti će objavljena na internet stranici i stupa na snagu datumom objave.

Ovi Opći uvjeti poslovanja su objavljeni 04.svibnja 2016. godine na www.veteranski-popusti.eu.