Nedjelja , ožujak 24 2019
Naslovnica / Vijesti / Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju

Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju

DOKAZI POTREBNI ZA OSTVARIVANJE PRAVA PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU

Da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 101. stavaka 1. ‒ 3. i članka 102. stavaka 1. ‒ 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovim njihovih obitelji (NN br., 121/17) koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužna je uz prijavu odnosno ponudu na javni natječaj ili oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja ili oglasa te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju.

Više informacija na: Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju