loading

Novosti

Naknada za nezaposlene hrvatske branitelje

Naknada za nezaposlene hrvatske branitelje
text25. ožujka 2019.

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji

Pravilnikom se propisuje način ostvarivanja prava na naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji, kao i utvrđivanje zapreka za ostvarivanje prava na naknadu za nezaposlene.

Pravilnikom su definirani dokazi koje je dužan dostaviti korisnik članak 5.Pravilnika, dokazi koji se skupljaju po službenoj dužnosti članak 6. Pravilnika, način utvrđivanja kućanstva i zapreka za ostvarivanje prava.

Pokretanje postupka

Postupak za priznavanje prava na naknadu za nezaposlene pokreće se na zahtjev korisnika ili njegovog  zakonskog zastupnika, opunomoćenika. Obrasci u prilogu Pravilnika.

Zahtjev se podnosi se nadležnom uredu državne uprave u županiji odnosno nadležnom upravnom tijelu Grada Zagreba prema mjestu prebivališta.

Cijeli tekst Pravilnika: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_02_12_268.html

PODSJETNIK: Članak 107. Zakona o braniteljima

Pravo na novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji (u daljnjem tekstu: naknada za nezaposlene), ako ispunjavaju uvjete propisane ovim Zakonom, imaju:

a) korisnici obiteljske invalidnine odnosno novčane naknade obiteljske invalidnine
b) djeca smrtno stradalog hrvatskog branitelja i djeca nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i nakon što im prestane pravo na obiteljsku invalidninu odnosno novčanu naknadu obiteljske invalidnine
c) korisnici osobne invalidnine
d) bračni ili izvanbračni drug umrlog hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata
e) bračni ili izvanbračni drug umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata iz članka 8. ovog Zakona koji je u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovao najmanje sto dana
f) roditelji umrlog hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata koji u trenutku smrti nije imao bračnog ili izvanbračnog druga
g) roditelji umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata iz članka 8. ovog Zakona koji je u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovao najmanje sto dana koji u trenutku smrti nije imao bračnog ili izvanbračnog druga i
h) hrvatski branitelji iz Domovinskog rata koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje sto dana i koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Zakon o pravima branitelja, GLAVA VIII., OSTALA PRAVA, članak 107 do 113 regulira pravo na naknadu nezaposlenih. Cijeli tekst Zakona o braniteljiama: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_121_2758.html

Novosti

Povezane novosti

Sistemski pregledi hrvatskih branitelja u 20019
text02. svibnja 2019.

Sistemski pregledi hrvatskih branitelja u 20019

Besplatni preventivni sistematski pregledi   Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata imaju pravo na besplatni preventivni sistematski pregled. Prednost na pregled imaju...

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Pročitajte pravila privatnosti na ovoj web stranici. Više informacija